Ut i vår hage är ett pågående projekt med flera verk i blyerts och gouache/akvarell där jag närmat mig äldre förklaringsmodeller för vår samexistens med naturen.
I svensk folktro dansar älvorna över ängarna. Förföriska och farliga. Smog, metangas och avgaser - vad är det för krafter som dansar över våra ängar nu? Älvringar eller gasutsläpp - är det vi människor som är dagens älvor?
”När dimstråken sveper över våtmarkerna säger vi ofta att det är älvorna som dansar och älvringarna på ängarna skvallrar om att de har varit där.”
”I folktron är inte älvorna så snälla och vänliga som de ofta beskrivs i sagorna, utan de är ganska snarstuckna och hämndlystna och anses kunna sätta sjukdomar på människorna.” - Nordiska Museet
För många känns framtiden idag mer påtagligt oviss med krig och klimatkris runt hörnet. Kanske kan vi finna tröst i de problematiker vi som art tidigare mött som existens på jorden. Jag gräver djupare i förklaringsmodeller som vi kanske förkastat som förlegade men som kan ha viktiga metaforiska referenser idag.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_UtivarhageIV.jpg

Ut i vår Hage IV - 2022 Gouache, blyerts - 49 x 39,5 cm - 64 x 52,5 cm med ram.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_2.jpeg

Ut i vår Hage V - 2022 Gouache, blyerts - 120 x 90 cm - 127 x 96 cm med ram.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_UtivarhageVIII.jpg

Ut i vår Hage IIX - 2023 Gouache, blyerts - 40 x 29 cm - 48 x 36,5 cm med ram.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_UtivarhageIII.jpg

Ut i vår Hage III - 2022 Akvarellpenna, blyerts - 25 x 22 cm - 33,5 x 30 cm med ram.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_UtivarhageVII.jpg

Ut i vår Hage VII - 2023 Gouache, blyerts - 25 x 21,5 cm - 33,5 x 30 cm med ram.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-55_UtivarhageII.jpg

Ut i vår Hage II - 2022 Akvarellpenna, blyerts - 36 x 28 cm - 44,5 x 35,5 cm med ram, inköpt av Region Skåne 2023.