Föreställningar

Tillkomstår: 2021
Teknik: blyerts på kartong, lumptextil, skulpturala element i återbrukad kartong/papper/lera.
Mått: installationen mäter 250 x 300 x 300 cm

Det enda vi vet om rymdens gränser är att de inte finns.
Människans tro på vetenskapen gör oss ibland blinda för det som finns kvar att upptäcka.
Till grund för verket ’Föreställningar’ ligger världskartan, kanske den största chimär över världsalltet vi dagligen omger oss med och accepterat som sanning. Norr som en given plats uppåt. Koloniala arv.
Allt det hav som tryckts in mellan skalförändrade landmassor för att tillgodose vårt behov av plan yta tar sig i verket ångans form och formligen väller ut i andra delar av konstruktioner vi omger oss med, likt de höjningar av vattennivåer som sker pga ökade koldioxidutsläpp. Samma utsläpp som frigörs från industrier där även spill och skräp efterlämnas som sen inte givet finner sin naturliga hemvist efteråt. De restprodukterna får här agera symbol för slöseriet av jordens resurser i de skulpturala verk där överbliven kartong och papper försöker finna det organiska med hjälp av lera. De material som en gång var träd som slukade samma koldioxid.
Människan som art har satt igång mekanismer vi inte vet hur de tar sig ut i längden.
Vi kanske skulle behöva en ödmjukhet inför det vi ännu inte känner till, likt rymdens gränser.

 
https://ariah.se/files/gimgs/th-53_4_v3.jpg
 
 
https://ariah.se/files/gimgs/th-53_F2c.jpg
 
 
https://ariah.se/files/gimgs/th-53_2b_v3.jpg
 
 
https://ariah.se/files/gimgs/th-53_1b_v2.jpg
 
 
https://ariah.se/files/gimgs/th-53_3b.jpg